KELA:n vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Maa/14

24

Hyllykallion Lääkintävoimistelu Ky:ssä on kuntoutettu KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita vuodesta 1984 alkaen. Tällä hetkellä kuntoutuksesta vastaavat kolme fysioterapeuttia.

Fysioterapeutti/yrittäjä Saija Järvenpää on kuntouttanut KELAn vaikeavammaisia vuodesta 1984 alkaen. Pitkiä koulutuksia ovat MDT-koulutus (McKenzie-terapia), Physiopilates-ohjaajakoulutus (lisätietoja Physiopilateksesta http://www.terveysverkko.fi/physiopilates),Kinetic Control-koulutus ja syventävä alaraajakoulutus, neurologisten asiakkaiden kuntoutuskursseja, neurologisen asiakkaana allasterapiakursseja, tuki-ja liikuntaelinongelmaisten tutkimisesta ja hoidosta sekä polvi- ja lonkkatekonivelkoulutus Tampereen Coxassa. Viimeisimpänä koulutuksena purentaelinten toimintahäiriöiden (TMD) tutkiminen ja fysioterapia. Asiakaskuntana ovat kaikenikäiset tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivät aikuiset ja lapset, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piirissä olevat lapset, nuoret ja aikuiset, diagnooseina mm. MS, Parkinson, hemi, CP, meningomyelocele, lihastaudit, INCL, ALS, reuma ja kehitysvammaiset, vakuutusyhtiöiden tapaturma-asiakkaat, myös ortopediset asiakkaat.

Hoitolaitokseen pääsee pyörätuolilla ja sähköpyörätuolilla. Laitoksessa on hydraulisesti säädettävä kävelytukiteline ja hydraulinen nostin siirtoja varten kävelymatto,lht laitteita, mm. 0,5 kg:n painoilla vetolaite, sekä erilaisia kuntoutusvälineitä (puolapuut, trampoliini, palloja, käsipainoja, kuminauhoja, keppejä, voimatankoja,..)

Fysioterapeutti Anna-Maaret Etula on valmistunut vuonna 2009. Hänellä on lisäkoulutuksena syventävä kurssi neurologisen potilaan kuntoutuksesta , neurologisen potilaan allasterapiakoulutus, MDT-terapeutin pätevyys (McKenzie) ,Kinetic Control alaselkä-lantio-osio, sekä kaularanka-olkapää-osio, fasciakäsittelykoulutus (myös liikehoidoissa fascian huomioiminen), Foam Roller-koulutus, koulutusjaksoja lasten tuki-ja liikuntaelinfysioterapiasta ja reumalapsen kuntoutuksesta, kinesioteippauksesta, tuki-ja liikuntaelinongelmaisten manuaalisista tutkimisista ja hoidoista sekä terapeuttisen harjoittelun ohjauksesta, mm. jalan ja jalkaterän tutkimisesta ja kuntouttamisesta. Anna-Maaret on kuntouttanut Hyllykallion Lääkintävoimistelu Ky:ssä tuki-ja liikuntaelinongelmista kärsiviä aikuisia ja lapsia, vakuutusyhtiöiden tapaturma-asiakkaita, mm. selkäydinvammaisia, ortopedisia asiakkaita, Kelan vaativan kuntoutuksen asiakkaita sekä lapsia, nuoria että aikuisia, mm. MS-tautia ja Parkinsonia sairastavia, hemiplegia-asiakkaita, CP-vammaisia, meningomyelocele-lasta, lasten reumaa sairastavia, kehitysvammaisia, lihastautia sairastavia. Anna-Maaret antaa myös yksilöllistä allasterapiaa Seinäjoen uimahallissa. Anna-Maaret tekee myös kotikäyntejä.

Fysioterapeutti Eeva Kortesuo on valmistunut vuonna 2014.
Eevalla on MDT-terapeutin tutkinto,Kinetic Control lanneranka-alaselkäosio,sekä kaularankaolkapääosio, purentaelintoimintahäiriökoulutus (TMD), kinesioteippauskoulutus, fasciakäsittely- koulutus, physiopilatesohjaaja-koulutus (katso, mitä on pysiopilates: http://www.terveysverkko.fi/physiopilates), jota toteutetaan yksilöohjauksessa, alaselkä- ja lonkkakoulutuksia sekä jalkateräkoulutus, Foam Roller-koulutus, sekä neurologisen asiakkaan allasterapiakoulutus.
Eeva on kuntouttanut tuki-ja liikuntaelinongelmista kärsiviä aikuisia ja lapsia, ortopedisia asiakkaita, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piirissä olevia lapsia, nuoria ja aikuisia ,mm. MS-tautia sairastavia, hemiplegia-asiakkaita, CP-vammaisia, lastenreumaa sairastavia, kehitysvammaisia sekä lihastautia sairastavia. vakuutusyhtiöiden tapaturma-asiakkaita, mm.selkäydinvammaisia,
Eeva antaa myös allasterapiaa Seinäjoen uimahallissa, sekä tekee kotikäyntejä.